Політика конфіденційності

у значенні статті 19 та наступних. Закону № 18/2018 Зб. про захист персональних даних та про внесення змін і доповнень до певних актів зі змінами відповідно до статей 13 і 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і вільного переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (Загальний регламент захисту даних) (надалі «GDPR»).

Відповідно до положень статті 19 та наступних. Закону № 18/2018 Зб. про захист персональних даних зі змінами (далі – «Закон про захист персональних даних»), цим ми надаємо вам як суб’єкту даних наступну інформацію про обробку ваших персональних даних.

Контролер даних:
Контролером є компанія Verteco digital services, s.r.o., юридична адреса:

Verteco digital services, s.r.o.,

Даніела Длабача 21

Жиліна 010 01

Словаччина

ID: 53 412 834

Ідентифікаційний номер ПДВ: SK2121358349

зареєструватися №: 75936/L

в особі: Норман Бітрічан (надалі іменований «Контролер»).

Контактні дані:

Електронна адреса: info@verteco.sk
Телефон: +421 948 355 017

Доступ до персональних даних:

Під час обробки персональних даних, окрім контролера та компаній, пов’язаних з Verteco digital services, s.r.o., та їхніх працівників, доступ до персональних даних можуть мати інші особи, які обробляють персональні дані як обробники. Конкретний, постійно оновлюваний перелік обробників, тобто одержувачів персональних даних, які обробляються від імені Контролера, у таких категоріях:

• Компанії, що надають маркетингові послуги
• Компанії, що надають послуги з розрахунку заробітної плати та бухгалтерського обліку
• Компанії, що надають послуги внутрішнього та зовнішнього аудиту


Правова основа:

Правовою основою для обробки персональних даних є, як правило, виконання законодавчого зобов’язання (зокрема Закону № 18/2018 Зб. про захист персональних даних), укладення, адміністрування та виконання договірних зобов’язань, що випливають із трудові та комерційні договори, законний інтерес, який є захистом прав та інтересів Адміністратора та його працівників, захищених правом, а також згодою суб’єкта даних (переважно для цілей маркетингу, конкурсів, соціальних заходів тощо). Згода на обробку персональних даних має бути надана добровільно, і суб’єкт даних може відкликати згоду в будь-який час. Однак згода необхідна для Контролера, щоб забезпечити, наприклад, корпоративні заходи тощо, і без такої згоди Контролер не має права надавати відповідні послуги. Якщо суб’єкт даних відмовляється надати Контролеру персональні дані, необхідні для виконання договірних зобов’язань Контролера або дотримання закону, Контролер не зобов’язаний укладати договір або надавати будь-які інші послуги.


Оброблені персональні дані:

Ми збираємо імена клієнтів наших продавців, електронну адресу, адресу доставки та виставлення рахунку, інформацію про платіж, назву компанії, номер телефону, IP-адресу, інформацію про замовлення, які ви ініціюєте, інформацію про підтримувані Verteco digital services, s.r.o., торгові магазини, які ви відвідуєте, а також інформацію про пристрій і браузер, які ви використовуєте. Ми збираємо цю інформацію, коли ви використовуєте або отримуєте доступ до магазину, який використовує наші послуги, наприклад, коли ви відвідуєте сайт продавця, розміщуєте замовлення або реєструєте обліковий запис на сайті продавця. Коли ви відвідуєте або переглядаєте веб-сайт Verteco digital services, s.r.o.,, ми збираємо інформацію про пристрій і браузер, які ви використовуєте, ваше підключення до мережі, вашу IP-адресу та інформацію про файли cookie, встановлені на вашому пристрої. Ми також збираємо особисту інформацію, надану вами через будь-яку функцію обміну повідомленнями, доступну на нашому веб-сайті. Від користувачів форуму ми збираємо ваше ім’я, електронну адресу, URL-адресу веб-сайту та іншу особисту інформацію, яку ви можете опублікувати.


Мета обробки та спільного використання:

Ми використовуємо цю інформацію, щоб надавати нашим продавцям послуги, включаючи підтримку та обробку замовлень, автентифікацію та платежі. Ми також використовуємо цю інформацію для покращення наших послуг. Verteco digital services, s.r.o., також співпрацює з третіми сторонами та постачальниками послуг, щоб допомогти надавати послуги нашим торговцям, і ми можемо ділитися з ними особистою інформацією для підтримки цих зусиль. Ми також можемо надати вашу інформацію за таких обставин:

 • для запобігання, розслідування або вжиття заходів щодо протиправної діяльності, підозри в шахрайстві, ситуацій, пов’язаних із потенційними загрозами фізичній безпеці будь-якої особи, порушення наших Умов використання чи будь-якої іншої угоди, пов’язаної з послугами, або якщо це вимагається іншим чином закон.
 • Якщо продавець, чий магазин ви відвідуєте або отримуєте доступ, наказує нам передати цю інформацію (наприклад, якщо він увімкне сторонню програму, яка отримує доступ до особистої інформації клієнта).
 • щоб відповідати вимогам законодавства або відповідати на законні судові розпорядження, повістки в суд, ордери чи інші запити державних органів (зокрема для виконання вимог національної безпеки чи правоохоронних органів).

Особиста інформація також може бути передана компанії, яка придбає наш бізнес або бізнес продавця, чий магазин ви відвідуєте або отримуєте доступ, через злиття, поглинання, банкрутство, ліквідацію, реорганізацію чи іншу подібну операцію чи процедуру.


Зберігання персональних даних і тривалість обробки:

Контролер уповноважений обробляти персональні дані суб’єктів даних протягом періоду часу, визначеного відповідно до відповідного законодавства. Обробка персональних даних за згодою можлива лише протягом періоду, на який надана згода. Згода надається Контролеру на наступні три (3) роки або до моменту відкликання згоди. Після закінчення відповідного періоду персональні дані буде видалено, якщо їх зберігання не вимагається відповідним законодавством Словаччини.


Права суб’єктів даних, пов’язані з обробкою персональних даних:

Що стосується обробки персональних даних, суб’єкти даних можуть користуватися такими правами:

 • право на доступ та отримання інформації про свої персональні дані;
 • право на виправлення персональних даних;
 • право на видалення персональних даних;
 • право на обмеження обробки персональних даних
 • право на перенесення персональних даних;
 • право на заперечення проти обробки персональних даних;
 • право на неефективність автоматизованого індивідуального прийняття рішень, у тому числі профілювання;
 • право відкликати згоду в будь-який час (якщо згода є юридичною основою обробки);
 • право подавати клопотання про відкриття провадження за статтею 100 та наступними. Закону про захист персональних даних із наглядовим органом, тобто Управлінням із захисту персональних даних Словацької Республіки, юридична адреса: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Словацька Республіка, контактна інформація: +421 2 3231 3214, електронна пошта: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Суб’єкти даних можуть здійснювати зазначені вище права, які додатково визначені в положеннях статті 21 та наступних. Закону про захист персональних даних, відповідно до Закону про захист персональних даних і GDPR, а також іншого відповідного законодавства. Суб’єкти даних можуть реалізувати свої права проти Контролера за допомогою письмового запиту, надісланого або доставленого до зареєстрованого офісу Контролера: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; або електронною поштою, надісланою на адресу: info@verteco.sk.
Запит повинен містити таку інформацію: ім’я, прізвище, дату народження та постійну адресу, щоб контролер міг ідентифікувати суб’єкта даних. Контролер може вимагати надання додаткової інформації, необхідної для перевірки особи суб’єкта даних, якщо він має обґрунтовані сумніви щодо особистості фізичної особи. Контролер зобов’язаний надати суб’єкту даних інформацію про вжиті заходи на його/її запит протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання запиту. У виправданих випадках, з огляду на складність і кількість запитів, Контролер може продовжити вищезазначений період ще на два (2) місяці, навіть неодноразово. Контролер зобов’язаний повідомити суб’єкта даних про будь-яке таке продовження протягом одного (1) місяця з моменту отримання запиту із зазначенням причин продовження терміну. Якщо суб’єкт даних подав запит в електронній формі, контролер надає інформацію в електронній формі, якщо суб’єкт даних не запитував інформацію іншим способом. Якщо Контролер не вживає заходів на запит суб’єкта даних, він зобов’язаний повідомити суб’єкта даних про причини невиконання дій протягом одного (1) місяця з моменту отримання запиту, а також про можливість подати клопотання про відкриття провадження за статтею 100 Закону про захист персональних даних до Управління з питань захисту персональних даних. Повідомлення про вжиті заходи надаються безкоштовно. Якщо запит суб’єкта даних є явно необґрунтованим або невідповідним, зокрема через його періодичний характер, Контролер може вимагати розумну плату з урахуванням адміністративних витрат на надання інформації або розумну плату з урахуванням адміністративних витрат. повідомлення, або розумну плату, враховуючи адміністративні витрати на виконання запитуваного заходу, або відмовити в діях за запитом. Контролер повинен довести необґрунтованість або недоречність запиту.

Verteco digital services, s.r.o., розуміє, що ви маєте права на вашу особисту інформацію, і вживає розумних заходів, щоб дозволити вам отримати доступ, виправити, змінити, видалити, перенести або обмежити використання вашої особистої інформації. Якщо ви продавець або партнер, ви можете оновити багато типів особистої інформації, як-от платіжну або контактну інформацію, безпосередньо в налаштуваннях облікового запису. Якщо ви не можете змінити свою особисту інформацію в налаштуваннях свого облікового запису або вас турбують дані, зібрані під час відвідування веб-сайту Verteco digital services, s.r.o., або використання наших служб підтримки, зв’яжіться з нами, щоб внести необхідні зміни. Важливо пам’ятати, що якщо ви видалите або обмежите використання вашої особистої інформації, служби можуть не працювати належним чином.

Отримайте більше інформації про verteco.shop CSS

Чи готові ви максимально підвищити ефективність своїх торгових оголошень Google? Не пропустіть шанс заощадити до 20% на витратах на рекламу. 

Введіть свою адресу електронної пошти нижче, щоб отримати докладну інформацію про те, як ви можете отримати вигоду від нашого унікального рішення CSS прямо на вашу поштову скриньку.

Ваша електронна пошта оброблятиметься відповідно до нашої політики конфіденційності.