Szolgáltatási feltételek

A Verteco Digital Services s.r.o által kiadott szolgáltatási feltételek, ID:  53412834, Áfaszám:  SK2121358349, regisztrációs szám:  Daniela Dlabaca 21, 010 01, Zsolna, Szlovákia, A Zsolnai Kerületi Bíróság cégjegyzéke, szakasz: Sro, beszúrási sz. 75936/L, (“Verteco”, “mi”, “mi”, vagy “miénk”). A jelen Általános Szerződési Feltételek (“Feltételek”) szabályozzák szolgáltatásaink használatát, beleértve a verteco.shop összehasonlító vásárlási szolgáltatás (CSS) programot, valamint weboldalunkat, eszközeinket és egyéb funkcióinkat (együttesen a “Szolgáltatások”). Szolgáltatásaink használatával Ön (“Ön”, “Ön” vagy “Ügyfél”) elfogadja, hogy a jelen Feltételek kötelező érvényűek.

 1. A feltételek elfogadása

A Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréssel vagy azok használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, kérjük, ne lépjen be és ne használja a Szolgáltatásainkat.

 1. Támogathatóság

Szolgáltatásaink használatához legalább 18 évesnek kell lennie. Szolgáltatásaink használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy megfelel ennek a követelménynek, és jogosult arra, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodást kössön.

 1. Számla regisztráció

Szolgáltatásaink bizonyos funkcióinak eléréséhez szükség lehet egy fiók létrehozására. Ön felelős a fiókja hitelesítő adatainak bizalmas kezeléséért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesítsen minket fiókja jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről. Fenntartjuk a jogot, hogy fiókját bármikor, bármilyen okból megszüntessük vagy felfüggesszük.

 1. Ingyenes próba

CSS programunkhoz 30 napos ingyenes próbaverziót kínálunk. Az ingyenes próbaverzióhoz nincs szükség hitelkártyára. A próbaidőszak után Önnek ki kell választania egy árcsomagot, és meg kell adnia a fizetési információkat, hogy folytatni tudja a Szolgáltatásaink használatát.

 1. Árak és fizetés

Árképzési terveinket a weboldalunkon találja. Különböző árképzési lehetőségeket kínálunk a különböző igények kielégítésére. A kifizetések havonta vagy egyszeri vásárlásként esedékesek, a választott tervtől függően. Minden díj nem téríthető vissza, kivéve, ha a törvény előírja.

 1. A szolgáltatások és feltételek változásai

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk Szolgáltatásainkat vagy a jelen Feltételeket. Ha a jelen Feltételekben lényeges változtatásokat eszközlünk, a frissített Feltételek weboldalunkon való közzétételével vagy más kommunikációs eszközökkel értesítjük Önt. A Szolgáltatásaink ilyen módosítások után történő további használata az új Feltételek elfogadásának minősül.

 1. Megszüntetés

Bármelyik fél bármikor, bármilyen okból felmondhatja ezt a megállapodást a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. Felmondás esetén Ön nem használja tovább a Szolgáltatásainkat, és mi letiltjuk a platformunkhoz való hozzáférését.

 1. Szellemi tulajdon

A Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó minden tartalom, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog a mi vagy licencadóink tulajdonát képezi. Ön nem használhatja, módosíthatja, sokszorosíthatja, terjesztheti vagy más módon hasznosíthatja szellemi tulajdonunkat előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

 1. Kizáró nyilatkozatok és felelősségkorlátozás

Szolgáltatásainkat “az adott állapotban” és “rendelkezésre álló állapotban” nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Nem garantáljuk, hogy Szolgáltatásaink megszakítás nélkül, hibamentesen vagy teljesen biztonságosan működnek.

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, vagy bármilyen közvetlenül vagy közvetve felmerülő nyereség- vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen adatveszteségért, használatért, goodwill vagy egyéb immateriális veszteségért, amely a Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréséből vagy használatából, illetve a hozzáférés vagy használat lehetetlenségéből ered.

 1. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja a Verteco-t, annak kapcsolt vállalkozásait, valamint azok tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan követeléssel, felelősséggel, kárral, veszteséggel vagy kiadással szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyek a Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréséből vagy azok használatából, illetve a jelen Feltételek megsértéséből erednek, vagy bármilyen módon azzal összefüggésben állnak.

 1. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Feltételekre a szlovák jog irányadó, és a szlovák jognak megfelelően kell értelmezni, tekintet nélkül annak kollíziós jogi rendelkezéseire. A jelen Feltételekből vagy a Szolgáltatásaink Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat a szlovákiai Zsolnán található illetékes bíróságok előtt kell rendezni, és Ön beleegyezik, hogy aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.

 1. Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, az adott rendelkezést a szükséges legkisebb mértékben korlátozni vagy megszüntetni kell, hogy a jelen Feltételek egyébként teljes mértékben hatályban maradjanak és végrehajthatóak legyenek.

 1. Teljes megállapodás

A jelen Feltételek az Adatvédelmi irányelvekkel együtt a Verteco és Ön között létrejött, a Szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozó teljes megállapodást képezik, amely az Ön és a Verteco közötti minden korábbi vagy egyidejű megállapodás, kommunikáció és javaslat helyébe lép, legyen az szóbeli vagy írásbeli.

 1. Nincs lemondás

A jelen Feltételek bármely feltételéről való lemondás nem minősül az adott feltételről vagy bármely más feltételről való további vagy folyamatos lemondásnak, és a Verteco bármely, a jelen Feltételek szerinti jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

 1. Kapcsolattartási információk

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Feltételekkel vagy a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a info@verteco.shop e-mail címen.

© Verteco Digital Services s.r.o, Minden jog fenntartva.