Obchodní podmínky

Podmínky služby vydané společností Verteco Digital Services s.r.o, IČ:  53412834, IČ DPH:  SK2121358349, registrovaná na  Daniela Dlabača 21, 010 01, Žilina, Slovensko, Obchodní rejstřík Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č. 75936/L, (“Verteco”, “my”, “nás” nebo “náš”). Tyto podmínky služby (“Podmínky”) upravují používání našich služeb, včetně programu verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), jakož i našich webových stránek, nástrojů a dalších funkcí (souhrnně “Služby”). Používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami (“vy”, “váš” nebo “zákazník”).

 1. Přijetí podmínek

Přístupem k našim službám nebo jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky a naše zásady ochrany osobních údajů, že jste jim porozuměli a že s nimi souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte k našim službám a nepoužívejte je.

 1. Způsobilost

Abyste mohli naše služby používat, musí vám být alespoň 18 let. Používáním našich služeb prohlašujete a zaručujete, že splňujete tento požadavek a jste oprávněni uzavřít právně závaznou smlouvu.

 1. Registrace účtu

Pro přístup k některým funkcím našich služeb můžete být požádáni o vytvoření účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke svému účtu a nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, které se pod vaším účtem provádějí. Souhlasíte s tím, že nás neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném narušení bezpečnosti. Vyhrazujeme si právo váš účet kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit nebo pozastavit.

 1. Zkušební verze zdarma

Nabízíme 30denní bezplatnou zkušební verzi našeho programu CSS. Pro bezplatné vyzkoušení není vyžadována žádná kreditní karta. Po uplynutí zkušební doby si budete muset zvolit cenový plán a zadat platební údaje, abyste mohli naše služby dále používat.

 1. Ceny a platby

Naše cenové plány jsou uvedeny na našich webových stránkách. Nabízíme různé cenové varianty, abychom se přizpůsobili různým potřebám. Platby jsou splatné měsíčně nebo jednorázově v závislosti na zvoleném plánu. Všechny poplatky jsou nevratné, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

 1. Změny služeb a podmínek

Naše služby nebo tyto podmínky můžeme kdykoli změnit podle vlastního uvážení. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny těchto podmínek, oznámíme vám to zveřejněním aktualizovaných podmínek na našich webových stránkách nebo jinými komunikačními prostředky. Vaše další používání našich služeb po těchto změnách znamená, že s novými podmínkami souhlasíte.

 1. Ukončení

Každá ze stran může tuto smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Po ukončení smlouvy přestanete naše služby používat a my vám zakážeme přístup k naší platformě.

 1. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s našimi službami vlastníme my nebo naši poskytovatelé licencí. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat, upravovat, reprodukovat, distribuovat ani jinak využívat naše duševní vlastnictví.

 1. Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány “tak, jak jsou” a “tak, jak jsou k dispozici”, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Nezaručujeme, že naše služby budou nepřetržité, bezchybné nebo zcela bezpečné.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody, ani za žádné ztráty zisku nebo příjmů, ať už vznikly přímo nebo nepřímo, ani za žádné ztráty dat, používání, dobré pověsti nebo jiné nehmotné ztráty, které vznikly v důsledku vašeho přístupu k našim službám, jejich používání nebo nemožnosti přístupu k nim nebo jejich používání.

 1. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Verteco, její přidružené společnosti a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce odškodníte, ochráníte a ochráníte před jakýmikoliv nároky, závazky, škodami, ztrátami nebo výdaji, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vznikly v důsledku vašeho přístupu k našim službám nebo jejich používání nebo v souvislosti s porušením těchto podmínek.

 1. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se slovenským právem bez ohledu na kolizní ustanovení. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek nebo z vašeho používání našich Služeb nebo s nimi související budou řešeny u příslušných soudů v Žilině na Slovensku a vy souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci těchto soudů.

 1. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním nezbytném rozsahu tak, aby tyto Podmínky jinak zůstaly plně platné a vymahatelné.

 1. Celá dohoda

Tyto podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Verteco týkající se vašeho používání našich služeb a nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a společností Verteco.

 1. Žádné zřeknutí se práva

Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky těchto Podmínek se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takové podmínky nebo jakékoli jiné podmínky a neuplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení společnosti Verteco podle těchto Podmínek nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

 1. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto podmínkám nebo našim službám, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@verteco.shop.

© Verteco Digital Services s.r.o, Všechna práva vyhrazena.