Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții, eliberați de Verteco Digital Services s.r.o, ID:  53412834, ID TVA:  SK2121358349, înregistrată la  Daniela Dlabaca 21, 010 01, Zilina, Slovacia, Registrul Comerțului Judecătoriei Zilina, secția: Sro, inserare nr. 75936/L, (“Verteco”, “noi”, “noi” sau “nostru”). Acești Termeni de utilizare (“Termeni”) reglementează utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre, inclusiv a programului verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), precum și a site-ului nostru web, a instrumentelor și a altor caracteristici (denumite colectiv “Servicii”). Prin utilizarea Serviciilor noastre, dvs. (“dvs.”, “dvs.” sau “Clientul”) sunteți de acord să respectați acești Termeni.

 1. Acceptarea condițiilor

Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor noastre, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și Politicii noastre de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Serviciile noastre.

 1. Eligibilitate

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, declarați și garantați că îndepliniți această cerință și că aveți autoritatea de a încheia un acord obligatoriu din punct de vedere juridic.

 1. Înregistrarea contului

Pentru a accesa anumite caracteristici ale Serviciilor noastre, este posibil să vi se ceară să vă creați un cont. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acreditărilor contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul dvs. Sunteți de acord să ne anunțați imediat orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă încălcare a securității. Ne rezervăm dreptul de a încheia sau de a vă suspenda contul în orice moment și din orice motiv.

 1. Încercare gratuită

Oferim o perioadă de probă gratuită de 30 de zile pentru programul nostru CSS. Nu este nevoie de un card de credit pentru perioada de probă gratuită. După perioada de probă, va trebui să alegeți un plan de tarifare și să furnizați informații de plată pentru a continua să utilizați Serviciile noastre.

 1. Prețuri și plăți

Planurile noastre de prețuri sunt enumerate pe site-ul nostru. Oferim diverse opțiuni de preț pentru a ne adapta la diferite nevoi. Plățile sunt lunare sau se fac o singură dată, în funcție de planul ales. Toate taxele nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care legea prevede acest lucru.

 1. Modificări ale serviciilor și ale termenilor

Putem modifica Serviciile noastre sau acești Termeni în orice moment, la discreția noastră exclusivă. În cazul în care aducem modificări importante acestor Termeni, vă vom notifica prin publicarea Termenilor actualizați pe site-ul nostru web sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizarea în continuare a Serviciilor noastre după aceste modificări constituie acceptarea de către dvs. a noilor Termeni.

 1. Terminare

Oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord în orice moment, din orice motiv, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. În cazul rezilierii, veți înceta să mai utilizați Serviciile noastre, iar noi vă vom dezactiva accesul la platforma noastră.

 1. Proprietatea intelectuală

Tot conținutul, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală legate de Serviciile noastre sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri. Nu aveți voie să utilizați, să modificați, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați în alt mod proprietatea noastră intelectuală fără acordul nostru prealabil în scris.

 1. Declinări și limitări de răspundere

Serviciile noastre sunt furnizate “așa cum sunt” și “așa cum sunt disponibile”, fără garanții de niciun fel, fie ele exprese sau implicite. Nu garantăm că Serviciile noastre vor fi neîntrerupte, fără erori sau complet sigure.

În cea mai mare măsură permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune indirecte, accidentale, speciale, indirecte sau punitive, sau pentru orice pierdere de profit sau venituri, indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect, sau pentru orice pierdere de date, utilizare, bunăvoință sau alte pierderi intangibile, care rezultă din accesul sau utilizarea, sau incapacitatea de a accesa sau utiliza Serviciile noastre.

 1. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Verteco, afiliații săi și directorii, directorii, angajații și agenții lor respectivi de orice pretenții, responsabilități, daune, pierderi sau cheltuieli, inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, care decurg din sau sunt în orice fel legate de accesul sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre sau de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni.

 1. Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi reglementați și interpretați în conformitate cu legile din Slovacia, fără a se ține cont de conflictul dintre dispozițiile legale. Orice litigii care decurg din sau sunt legate de acești Termeni sau de utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre vor fi soluționate în instanțele competente situate în Žilina, Slovacia, iar dvs. sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe.

 1. Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni se dovedește a fi inaplicabilă sau invalidă, respectiva prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară pentru ca acești Termeni să rămână în continuare în vigoare și în vigoare și aplicabilă.

 1. Întregul acord

Acești Termeni, împreună cu Politica noastră de confidențialitate, constituie întregul acord între dumneavoastră și Verteco cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor noastre, înlocuind orice acorduri, comunicări și propuneri anterioare sau contemporane, fie ele orale sau scrise, între dumneavoastră și Verteco.

 1. Fără renunțare

Nicio renunțare la vreun termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau la orice alt termen, iar nerespectarea de către Verteco a unui drept sau a unei prevederi din acești Termeni nu va constitui o renunțare la un astfel de drept sau prevedere.

 1. Informații de contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni sau la Serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: info@verteco.shop.

© Verteco Digital Services s.r.o, Toate drepturile rezervate.