Όροι χρήσης

Όροι Παροχής Υπηρεσιών, εκδόθηκαν από την Verteco Digital Services s.r.o, ID:  53412834, ΑΦΜ:  SK2121358349, εγγεγραμμένο στο  Daniela Dlabaca 21, 010 01, Zilina, Σλοβακία, Μητρώο επιχειρήσεων του District Court of Zilina, τμήμα: Sro, ένθετο αρ. 75936/L, (“Verteco”, “εμείς”, “εμείς” ή “μας”). Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών (“Όροι”) διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Verteco.shop Comparison Shopping Service (CSS), καθώς και της ιστοσελίδας μας, των εργαλείων και άλλων λειτουργιών (συλλογικά, οι “Υπηρεσίες”). Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε (“εσείς”, “σας” ή “Πελάτης”) να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους.

 1. Αποδοχή των όρων

Με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

 1. Επιλεξιμότητα

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι πληροίτε αυτή την απαίτηση και έχετε την εξουσία να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία.

 1. Εγγραφή λογαριασμού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Δωρεάν δοκιμή

Προσφέρουμε δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για το πρόγραμμα CSS. Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα για τη δωρεάν δοκιμή. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο, θα πρέπει να επιλέξετε ένα σχέδιο τιμολόγησης και να παράσχετε πληροφορίες πληρωμής για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

 1. Τιμολόγηση και πληρωμή

Τα τιμολογιακά μας σχέδια παρατίθενται στον ιστότοπό μας. Προσφέρουμε διάφορες επιλογές τιμολόγησης για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών. Οι πληρωμές γίνονται μηνιαίως ή εφάπαξ, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγετε. Όλα τα τέλη δεν επιστρέφονται, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

 1. Αλλαγές στις Υπηρεσίες και τους Όρους

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες μας ή τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στους παρόντες Όρους, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους Όρους στην ιστοσελίδα μας ή μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά τις εν λόγω αλλαγές αποτελεί αποδοχή των νέων Όρων.

 1. Τερματισμός

Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος. Με τον τερματισμό, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και θα απενεργοποιήσουμε την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα μας.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο την πνευματική μας ιδιοκτησία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

 1. Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται “ως έχουν” και “ως διατίθενται”, χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα ή απολύτως ασφαλείς.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία, ή για οποιαδήποτε απώλεια κερδών ή εσόδων, είτε προκύπτει άμεσα είτε έμμεσα, ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, υπεραξίας ή άλλες άυλες απώλειες, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης των Υπηρεσιών μας.

 1. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε τη Verteco, τις θυγατρικές της και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ευθυνών, ζημιών, απωλειών ή εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων, που απορρέουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβακίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς θα επιλύονται στα αρμόδια δικαστήρια που βρίσκονται στη Ζίλινα της Σλοβακίας και συμφωνείτε να υποβληθείτε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

 1. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό, ώστε οι παρόντες Όροι να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 1. Ολόκληρη συμφωνία

Οι παρόντες Όροι, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Verteco σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη ή ταυτόχρονη συμφωνία, επικοινωνία και πρόταση, προφορική ή γραπτή, μεταξύ εσάς και της Verteco.

 1. Δεν υπάρχει παραίτηση

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο των παρόντων Όρων δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο και η μη διεκδίκηση από τη Verteco οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης βάσει των παρόντων Όρων δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@verteco.shop.

© Verteco Digital Services s.r.o, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.