Jämförelse av annonsering med och utan CSS-partnern verteco.shop – hur syns skillnaden i Google Ads?

Eftersom den digitala marknaden ständigt utvecklas har det blivit viktigt för företagen att utforska alla möjligheter till marknadsföring och reklam för att behålla sin konkurrenskraft. Bland de olika digitala annonseringsalternativ som finns har Google Shopping Ads visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att öka kundernas uppmärksamhet och generera försäljning. I den här artikeln jämförs annonsering med och utan en CSS-partner (Comparison Shopping Service), närmare bestämt verteco.shop, för att visa hur skillnaderna syns i Google Ads.

Annonsering med verteco.shop

När företag väljer verteco.shop som CSS-partner kan de dra nytta av en lösning som ger upp till 20% lägre annonskostnader. Detta är möjligt på grund av ett rättsligt avgörande mot Google i EU för dess monopolistiska marknadsställning.

Med verteco.shop visas dina produkter via verteco.shop-systemet i stället för via Googles standard-CSS. Den stora fördelen med detta är ett mer effektivt CPC-bud (kostnad per klick), vilket innebär att du får 20% mer trafik utan att öka din investering i annonsklick. Dessutom tar verteco.shop ut en fast avgift för sina tjänster, vilket ger en rättvis och enkel prissättningsmodell för sina kunder.

Utan användning av en CSS-partner som verteco.shop kommer företag att fortsätta att annonsera via Google Shopping CSS som standard. Även om denna traditionella metod är enkel och direkt, erbjuder den inte samma kostnadsbesparande fördelar som en CSS-partner gör. Företag betalar fullt pris för Google Shopping Ads och kan inte dra nytta av det mer effektiva CPC-budet som erbjuds av CSS-partners.

Visuella skillnader i Google Ads – graf i Google Ads.

I detta diagram kan du se skillnaden i kostnad för kampanjer, före och efter bytet till verteco.shop CSS.

Jämförelse av annonsering med och utan CSS-partnern verteco.shop - hur syns skillnaden i Google Ads? - - 1

Du kan se denna graf i ditt Google Ads-konto.

Tidsseriediagrammet som visas i Google Ads-kontot visar flera viktiga mätvärden: kostnad, konverteringar, genomsnittlig CPC och andra. När du använder verteco.shop som CSS-partner kan du se en märkbar minskning av kostnadsmåttet samtidigt som konverteringarna ökar – ett bevis på att du sparar 20% på annonskostnader och den högre trafik som drivs av det mer effektiva CPC-budet. Dessutom skulle det genomsnittliga CPC-värdet minska, vilket indikerar lägre kostnader per klick, en annan fördel med att använda verteco.shop.

Jämförelse av annonsering med och utan CSS-partnern verteco.shop - hur syns skillnaden i Google Ads? - - 2

Alternativt, om du vill jämföra alla produkter inom tidsperioden, kan du ladda ner .csv-fil och jämföra resultaten med hjälp av externt program

Jämförelse av annonsering med och utan CSS-partnern verteco.shop - hur syns skillnaden i Google Ads? - - 3

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan annonsering med och utan en CSS-partner som verteco.shop uppenbar, inte bara när det gäller kostnad utan även prestanda. Företag kan spara betydligt på annonskostnader och få högre trafik utan att öka sina investeringar, samtidigt som de behåller full kontroll över sina Google Merchant Center-inställningar och datasäkerhet. Användningen av verteco.shop är ett praktiskt och fördelaktigt alternativ för företag som vill optimera sin Google Shopping Ads-kampanj.

Vill du prova verteco.shop CSS? Börja nu med 30 dagar gratis.