Podiel zobrazení TEMU v reklamách v Nákupoch Google v EÚ – ako voči nemu využiť svoju pozíciu?

Prevaha reklamy TEMU, najmä v reklamách v Nákupoch Google, si vyžaduje strategické reakcie. Využitie verteco.shop, partnera Google CSS, ponúka firmám konkurenčnú výhodu s lepšou viditeľnosťou reklamy a o 20 % efektívnejšou cenou za kliknutie. Stratégie na potlačenie vplyvu TEMU zahŕňajú diverzifikáciu reklamných kanálov, optimalizáciu výdavkov na reklamu prostredníctvom verteco.shop, zacielenie marketingového úsilia a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Prijatie týchto prístupov pomáha podnikom efektívne konkurovať v digitálnom reklamnom priestore proti veľkým hráčom, ako je TEMU.

Bezprecedentný vzostup TEMU vo svete reklamy

V dynamickom prostredí online marketingu bolo len málo javov takých pozoruhodných ako raketový vzostup TEMU, platformy elektronického obchodu, ktorá rozprúdila vlny svojimi agresívnymi reklamnými stratégiami. Podľa nedávnej štúdie MediaRadar sa výdavky na reklamu TEMU od januára do novembra 2023 zvýšili o 1 000 %, pričom značná časť bola pridelená sociálnym médiám, digitálnym grafickým reklamám a televízii vrátane vysokoprofilovej reklamy Super Bowl.

Marketingový nápor TEMU bol rôznorodý a neúprosný a zahŕňal rôzne kanály ako TikTok, Instagram a Google, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Ich prístup, zdanlivo necielený, no všadeprítomný, viedol k tomu, že sa ich reklamy objavili takmer všade na webe.

Vplyv na oblasť reklamy a iných online obchodníkov

Tento reklamný blesk má hlboké dôsledky pre ostatných hráčov v online maloobchodnom priestore, najmä pre tých, ktorí sa vo veľkej miere spoliehajú na reklamy v Nákupoch Google. Údaje o reklame Google Merchant Center naznačujú, že TEMU prekonala hlavných konkurentov vo viditeľnosti reklám, pričom pomer reklamy/organického vyhľadávania prevyšuje pomer gigantov ako Amazon a eBay. To nielenže dokazuje agresívnu reklamnú stratégiu TEMU, ale tiež podčiarkuje potenciálnu výzvu pre iných obchodníkov, ktorí sa snažia udržať si viditeľnosť na čoraz preplnenejšom a konkurenčnom trhu.

Pochopenie výhody verteco.shop

V tomto scenári sa úloha služieb ako verteco.shop stáva kľúčovou pre podniky, ktoré chcú optimalizovať svoju online prítomnosť a efektivitu reklamy. verteco.shop, partner Google CSS, ponúka jedinečnú výhodu v tomto konkurenčnom prostredí. Program Comparison Shopping Service (CSS), ktorý spoločnosť Google zaviedla v roku 2017, bol navrhnutý tak, aby diverzifikoval výsledky vyhľadávania pre reklamy so záznamom o produkte (PLA), ktoré sú známe aj ako „Reklamy v Nákupoch“ alebo „Nákupy Google“.

Ako vám môže verteco.shop pomôcť súťažiť

Prechodom na verteco.shop z predvoleného porovnávača cien Nákupov Google získajú vaše produkty prostredníctvom nášho systému výraznejšiu prezentáciu. Tento posun nielen zlepšuje viditeľnosť, ale poskytuje aj nákladovo efektívnu výhodu: o 20 % efektívnejšiu cenu za kliknutie (CZK). To znamená, že môžete dosiahnuť o 20 % vyššiu návštevnosť bez zvýšenia investícií do kliknutí na reklamu, čo je významná výhoda vzhľadom na dominanciu reklamy TEMU.

Okrem toho sa verteco.shop rozhoduje pre model služieb s paušálnym poplatkom, ktorý zabezpečuje spravodlivé a transparentné stanovovanie cien pre našich klientov.

Stratégie boja proti dominancii TEMU

Vo svetle agresívnych reklamných kampaní TEMU musia firmy prehodnotiť svoje online marketingové stratégie. Využitie služieb verteco.shop môže byť kľúčovým krokom v tomto smere. Tu je niekoľko stratégií, ktoré treba zvážiť:

  1. Diverzifikujte reklamné kanály: Pri reklamách sa nespoliehajte len na jednu platformu. Rozšírte svoju prítomnosť na rôzne kanály vrátane sociálnych médií, aby ste zabezpečili širšiu viditeľnosť.
  2. Optimalizujte pre efektivitu: Využite 20 % zľavu verteco.shop na reklamy Google v Nákupoch, aby ste maximalizovali efektivitu svojich výdavkov na reklamu. Tento prístup vám umožňuje ešte viac natiahnuť rozpočet na reklamu a efektívnejšie konkurovať veľkým míňateľom, ako je TEMU.
  3. Zamerajte sa na cielený marketing: Na rozdiel od necieleného prístupu TEMU sa sústreďte na vytváranie prispôsobených a relevantných reklám pre vaše cieľové publikum. Táto stratégia môže viesť k vyšším konverzným pomerom a lojálnejším zákazníkom.
  4. Využite údaje a analýzy: Použite štatistiky založené na údajoch na pochopenie správania a preferencií zákazníkov. Tieto znalosti môžu viesť k umiestneniu reklám a obsahu a zvýšiť tak ich efektivitu.
  5. Vylepšite používateľskú skúsenosť: Zaistite, aby vaše webové stránky a internetový obchod poskytovali vynikajúcu používateľskú skúsenosť, od jednoduchej navigácie až po rýchle načítanie. Pozitívna používateľská skúsenosť môže pomôcť udržať si zvýšenú návštevnosť spôsobenú účinnými reklamami.
  6. Zapojte sa so zákazníkmi: Vybudujte si silný vzťah so svojím publikom prostredníctvom zapojenia sa do sociálnych médií, e-mailového marketingu a vynikajúceho zákazníckeho servisu. Lojalita zákazníkov môže byť silnou obranou proti reklamným náporom konkurencie.

Záver: Navigácia po Temu Wave s verteco.shop

Na záver možno povedať, že zatiaľ čo bezprecedentné výdavky TEMU na reklamu predstavujú značnú výzvu, zároveň ponúkajú firmám príležitosť vylepšiť a posilniť svoje online marketingové stratégie. Vďaka partnerstvu s verteco.shop môžete nielen efektívnejšie využiť svoj reklamný rozpočet, ale aj strategicky umiestniť svoje podnikanie proti dominantným hráčom, ako je TEMU.

Začnite svoju cestu k efektívnejšej a účinnejšej online reklame preskúmaním bezplatnej skúšobnej verzie s verteco.shop a pripravte sa na navigáciu v rušnom svete reklám v Nákupoch Google s istotou a dôvtipom.


Využite výhody nášho jedinečného porovnávača cien a začnite optimalizovať svoje reklamy v Nákupoch Google ešte dnes. Začnite svoju bezplatnú skúšobnú verziu teraz s verteco.shop .