verteco.shop - Platba na faktúru

Prvotné informácie:

Vyplňte formulár. Po odoslaní formulára môžete prijať zmenu v obchodnom centre.
Môžete si vybrať, či chcete zostať vo verteco.shop CSS aj po 30 dňoch bezplatnej skúšobnej verzie, alebo sa vždy môžete vrátiť späť do Google CSS.

Fakturácia:

Ak chcete namiesto toho začať s platbou kartou, Apple Pay alebo Google Pay, môžete tak urobiť tu.