Porovnanie reklamy s partnerom CSS verteco.shop a bez neho – ako je rozdiel viditeľný v Google Ads?

Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúci digitálny trh je pre podniky nevyhnutné preskúmať všetky možnosti marketingu a reklamy, aby si udržali konkurencieschopnosť. Spomedzi rôznych dostupných možností digitálnej reklamy sa ako silný nástroj na upútanie pozornosti zákazníkov a generovanie predaja ukázala služba Google Shopping Ads. V tomto článku sa porovnáva reklama s partnerom služby Comparison Shopping Service (CSS), a bez neho, konkrétne so službou verteco.shop, aby sa ukázalo, ako sú rozdiely viditeľné v reklamách Google.

Reklama s verteco.shop

Keď podniky prejdú na Verteco.shop ako svojho partnera CSS, môžu využiť riešenie, ktoré umožňuje až 20% úsporu nákladov na reklamu. Je to možné vďaka súdnemu rozhodnutiu, ktoré bolo vydané v EÚ proti spoločnosti Google za jej monopolné postavenie na trhu.

Namiesto toho, aby sa vaše produkty zobrazovali prostredníctvom predvoleného CSS Google, sú zobrazované prostredníctvom systému Verteco.shop. Hlavnou výhodou je efektívnejšia ponuka ceny za kliknutie (cost per click – CPC), čo znamená, že získate o 20 % vyššiu návštevnosť bez toho, aby ste zvýšili svoje investície do inzercie. Okrem toho Verteco.shop účtuje za svoje služby paušálny poplatok, čím poskytuje svojim zákazníkom spravodlivý a jednoduchý cenový model.

Bez použitia partnera CSS, ako je Verteco.shop, budú podniky naďalej štandardne inzerovať prostredníctvom služby Google Shopping CSS. Táto tradičná metóda je síce jednoduchá a priama, ale neponúka rovnaké výhody úspory nákladov ako partner CSS. Firmy platia plnú cenu za nákupné reklamy Google a nemôžu využívať efektívnejšie ponuky CPC, ktoré ponúkajú partneri CSS.

Vizuálne rozdiely v reklamách Google

V tomto grafe môžete vidieť rozdiel nákladov na kampane pred a po prechode na verteco.shop CSS.

Porovnanie reklamy s partnerom CSS verteco.shop a bez neho - ako je rozdiel viditeľný v Google Ads? - - 1

Tento graf si môžete zobraziť vo svojom účte Google Ads.

Graf časového radu zobrazený v účte Google Ads zobrazuje niekoľko kľúčových ukazovateľov: náklady, konverzie, priemerné CPC a ďalšie. Pri použití Verteco.shop ako partnera CSS môžete pozorovať výrazný pokles nákladov a zároveň nárast konverzií – dôkaz 20 % úspory nákladov na reklamu a vyššej návštevnosti vďaka efektívnejšej ponuke CPC. Okrem toho by sa znížila priemerná hodnota CPC, čo znamená nižšie náklady na kliknutie, čo je ďalšia výhoda používania Verteco.shop.

Porovnanie reklamy s partnerom CSS verteco.shop a bez neho - ako je rozdiel viditeľný v Google Ads? - - 2

Ak chcete porovnať všetky produkty v rámci časového obdobia, môžete si stiahnuť súbor .csv a porovnať výsledky pomocou externého programu.

Porovnanie reklamy s partnerom CSS verteco.shop a bez neho - ako je rozdiel viditeľný v Google Ads? - - 3

Na záver možno povedať, že rozdiel medzi reklamou s partnerom CSS Verteco.shop a bez neho je zrejmý nielen z hľadiska nákladov, ale aj výkonu. Firmy môžu výrazne ušetriť na nákladoch na reklamu a získať vyššiu návštevnosť bez toho, aby zvýšili svoje investície, a to všetko pri zachovaní úplnej kontroly nad nastaveniami a bezpečnosťou údajov v službe Google Merchant Center. Používanie Verteco.shop je praktickou a výhodnou možnosťou pre firmy, ktoré sa snažia optimalizovať svoju kampaň Google Shopping Ads.

Chcete vyskúšať verteco.shop CSS? Začnite teraz s 30 dňami zadarmo.