Πώς να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη του CSS και να επιλέξετε το σωστό CSS για την επιχείρησή σας

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του CSS (Comparison Shopping Service) στις πρώτες ημέρες της ενεργοποίησης είναι ζωτικής σημασίας. Συνιστάται να μην κάνετε σημαντικές αλλαγές στη διεπαφή του Google Ads κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Επιτρέποντας τη λήξη της δοκιμής 30 ημερών, μπορείτε να κάνετε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης των καμπανιών σας με πλεονεκτήματα CSS.