Τιμοκατάλογος

Βέλτιστες τιμές για μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα, οργανισμούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΈΝΑΣ ΤΟΜΈΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

(χρεώνεται μηνιαία)

19 €

ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΟ

προσαρμοζόμενη τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες, πρακτορεία, marketplaces, SaSs
και διαδικτυακά projects